FANDOM


Hoe kan een mens van vlees en bloed zich plots gedragen als een criminele misdadiger? Waarom en wanneer wordt iemand een dader? Waarom slaan uitgerekend 'daar en dan' de stoppen door, en hoeveel (of hoe weinig) is daarvoor nodig? Hoe kan een mens totaal ontsporen en zich ontpoppen tot een misdadiger? Deze thematiek staat centraal in 'Ontspoord', de zesdelige fictiereeks die op zoek gaat naar de psyche van de dader via fictieve verhalen over hem/haar, over zijn/haar naasten en slachtoffers. Elke aflevering van 'Ontspoord' belicht een afgeronde case, met telkens een nieuwe cast en invalshoek. De ene keer wordt het onbegrijpelijke benaderd vanuit het perspectief van het slachtoffer, de andere keer vanuit dat van de dader. De zaken in 'Ontspoord' zijn gebaseerd op de realiteit, gaande van passionele moorden en zinloos geweld tot seksueel misbruik en familiedrama’s. De uitwerking van de plots is evenwel fictief. 'Ontspoord' werd geregisseerd door Jakob Verbruggen (Code 37, The Fall) en Maarten Moerkerke (Deadline 14/10, Zone Stad).

Op vrijdag 29 november 2013 - vlak na de eerste uitzending van 'Ontspoord' - besliste VTM om 'Ontspoord' niet verder uit te zenden.

VTM zendt de nieuwe fictiereeks Ontspoord niet verder uit. De eerste aflevering is deze week op antenne gegaan, maar de volgende vijf zullen dus niet uitgezonden worden. Dit werd vandaag beslist door de programmadirectie.

Ondanks het grote professionalisme en de juiste ethiek van het team en de makers van Ontspoord moeten we vaststellen dat de, vooral menselijke, impact van deze fictiereeks groter is dan verwacht. Bovendien werden de slachtoffers in de pers opnieuw geconfronteerd met de echte feiten, wat allerminst de bedoeling was.

Wij verontschuldigen ons naar de betrokkenen voor deze foute inschatting en voor het verdriet dat dit met zich heeft meegebracht. We willen hier graag een einde aan maken door de reeks stop te zetten. Dit is vandaag, menselijk, de enige juiste beslissing.

— VTM[bron]

Voor 'Ontspoord' waren er oorspronkelijk 6 afleveringen opgenomen en stonden er nog zeven afleveringen gepland. Maar zover is het nooit gekomen, want slechts één aflevering van 'Ontspoord' bereikte het publiek.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.